Informujemy, iż Exhibition Housing Services (EHS) & Travel Air nie reprezentuje ani naszego wydawnictwa Verlag Focus Rostfrei GmbH, ani BVV Trade Fairs Brno ani żadnych wydarzeń, które organizujemy. Podmiot ten nie jest upoważniony także do używania naszej nazwy, marki ani innych znaków towarowych oraz do wysyłania wystawcom informacji w naszym imieniu. Jeśli kontaktował się z Państwem w/w podmiot wykorzystujący naszą nazwę lub nazwę naszego eventu, lub też oferował Państwu usługi hotelowe, prosimy o nie podpisywanie niczego!

Brno - drzwi do rynków rozwijających się stoją otworem
                             od 05 do 06 maja 2021

W dniach 05 i 06 maja 2021 roku spotkają się w czeskim Brnie na Stainless 2021 - 11. International Stainless Steel Fair producenci, handlowcy i użytkownicy jakościowych stali nierdzewnych oraz oferenci i dostawcy urządzeń do obróbki i przeróbki tych materiałów. Od samego początku wydarzenie to traktowane jest jako drzwi do rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej.

Brno, posiadające tereny wystawowe o międzynarodowych standardach, zaawansowane połączenia komunikacyjne, liczną bazę hotelową oraz wszystko inne, co nowoczesne miasto oferować powinno, jest optymalnym miejscem na organizowanie imprezy o powyższym charakterze.  International Stainless Steel Fair - Stainless, które odbywa się co dwa lata w Czechach, zaliczane jest już do najważniejszych wydarzeń w przemyśle stali nierdzewnych na świecie.

To międzynarodowe spotkanie branżowe oferuje wystawcom i odwiedzającym, głównie z rynków stali nierdzewnej Czech i Polski oraz krajów sąsiadujących, idealną platformę prezentacji i komunikacji. Ułatwia zdobycie kolejnych kooperantów i nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz umożliwia ugruntowanie dotychczasowych znajomości, wśród tych gości, którzy przybędą do Brna w maju 2021 roku.

Nie bez znaczenia są umiarkowane koszty dla wystawców! Kompletnie wyposażone stoisko wystawowe o powierzchni 4x4 m kosztować będzie od 94.400 CZK.