Upozorňujeme, že Exhibition Housing Services (EHS) & Travel Air nereprezentuje společnosti Verlag Focus Rostfrei GmbH ani Veletrhy Brno, a.s. (Trade Fair Brno), ani jejich akce a není oprávněna používat tato jména nebo značky u informací, které zasílá vystavovatelům! Pokud jste kontaktováni prostřednictvím Exhibition Housing Services (EHS), která použije naše jména nebo jméno naší výstavy a nabízí Vám službu hotelové rezervace, na nabídky nereagujte a nic prosím nepodepisujte!

 

Stainless 2021 - brána k rostoucím trhům
15. - 16. září 2021

Ve dnech 15. - 16. září 2021 se setkají výrobci, obchodníci a zpracovatelé korozivzdorných ocelí, ale také dodavatelé zařízení pro zpracování a obrábění korozivzdorných ocelí a další subdodavatelé na Stainless 2021 - 11. International Stainless Steel Fair v Brně. Od počátku svého trvání je tato výstava bránou k rostoucím trhům ve střední a východní Evropě.

Brno je se svými mezinárodnímu standardu odpovídajícími výstavními možnostmi,  dobrým vnitrostátním i mezinárodním dopravním spojením, dostatečnou hotelovou kapacitou a vším, co moderní veletržní město může nabídnout, optimálním místem pro konání veletrhů. International Stainless Steel Fair - Stainless, který se koná v České republice každé dva roky, se již zařadil mezi nejdůležitější události tohoto průmyslového oboru, a to ve světovém měřítku.

Mezinárodní setkání odborníků z branže, a za takové ho návštěvníci Stainless považují, nabízí vystavovatelům a návštěvníkům, kteří se zajímají nejen o okolní český, polský a slovenský trh s korozivzdornou ocelí, nýbrž i o trh v dalších zemích světa, ideální prezentační a komunikační platformu. Veletrh je ideálním prostředím pro navázání kontaktů a pro poskytování servisu potenciálním kooperačním partnerům. A proto právě ve veletržním Brně se v září 2021 setkají nejvýznamnější producenti tohoto průmyslového oboru.

A co je důležité: přiměřené výstavní ceny! Za kompletně vybavený výstavní stánek o velikosti 4 x 4 m2 zaplatí vystavovatel od 94.400,- Kč.